Referenca Biblike

Lexo Kapitulli i Rastit

Teksti Biblik

Kërko Vargu i Rastit

Fjalori Biblik

Kërko

Indeksi Biblik

Kërko

Lum ata që janë zemërbutë, sepse ata do ta trashëgojnë tokën.

Vargu i Ditës - Mateu 5:16