Referenca Biblike

Lexo Kapitulli i Rastit

Teksti Biblik

Kërko Vargu i Rastit

Fjalori Biblik

Kërko

Indeksi Biblik

Kërko

Çfarë të themi, pra, për këto gjëra? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh?

Vargu i Ditës - Romakëve 8:31