Referenca Biblike

Lexo Kapitulli i Rastit

Teksti Biblik

Kërko Vargu i Rastit

Fjalori Biblik

Kërko

Indeksi Biblik

Kërko

Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd.

Vargu i Ditës - Fjalët e Urta 3:5