Referenca Biblike

Lexo Kapitulli i Rastit

Teksti Biblik

Kërko Vargu i Rastit

Fjalori Biblik

Kërko

Indeksi Biblik

Kërko

Tërë shkëlqim është brenda e bija e mbretit; rrobat e saj janë të qëndisura me ar.

Vargu i Ditës - Psalmi 45:13