Referenca Biblike

Lexo Kapitulli i Rastit

Teksti Biblik

Kërko Vargu i Rastit

Fjalori Biblik

Kërko

Indeksi Biblik

Kërko

Dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju.

Vargu i Ditës - 1 Pjetri 5:7