Referenca Biblike

Lexo Kapitulli i Rastit

Teksti Biblik

Kërko Vargu i Rastit

Fjalori Biblik

Kërko

Indeksi Biblik

Kërko

Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen.

Vargu i Ditës - Hebrenjve 11:1