Referenca Biblike

Lexo Kapitulli i Rastit

Teksti Biblik

Kërko Vargu i Rastit

Fjalori Biblik

Kërko

Indeksi Biblik

Kërko

Ju jeni drita e botës; një qytet i ngritur në majë të malit nuk mund të fshihet.

Vargu i Ditës - Mateu 5:14