Forma e Rregjistrimit

Të gjitha fushat me * janë obligative për t'i plotësuar.

Çka përfitoj nga ky program?

Dëshironi të aftësoheni më tepër për punë? Dëshironi të fitoni njohuri të reja për fusha përkatëse? Dëshironi një të ardhme më të mirë? A jeni të gatshëm të shprehni aftësitë dhe shkathtësitë për punë?

FITO - Ju fitoni njohuri nga trajnimet në modulet si: Koncepti i planit të biznesit, Njohuri Financiare, Aftësi Negociuse, Shkathtësitë e Biznesit, Shkathtësitë e Shitjes, Menaxhim i Projekteve, Menaxhim i kohës. Trajnimet do të udhëhiqen nga ligjërues profesionalë.

TREGO - Gjatë sesioneve të trajnimeve ju keni mundësi të tregoni aftësitë dhe shkathtësitë tuaja në mënyrë të pavarur. Kjo pjesë do t’ju ndihmojë që ju të jeni të aftë për punë dhe për mundësi të reja.

PUNO - Me përfundimin e programit të trajnimeve ne do të ofrojmë grante për ata që dëshirojnë të fillojnë një biznes të ri, si dhe mundësi reja punësimi.

JA KU E KENI MUNDËSINË PËR TË GJITHA! #TRAJNOHUPUNESOHUFILLO

ÇKA PO PRET? REGJISTROHU!

Pajtueshmëria & Kushtet

1. Vërtetoj se të gjitha të dhënat që i kam dhënë janë të sakta dhe të plota.


2. Unë pajtohem që organizatori i projektit mund të përpunojë informacionet e mia personale që gjendën në këtë formular vetëm për qëllime të organizimit dhe zbatimit të këtij projekti dhe se nuk mund të përdoren për qëllime të tjera.